Algemene voorwaarden


METAALUNIEVOORWAARDEN 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) 
aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, 
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008. 
Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. 

©Koninklijke Metaalunie